Székelyek.info

Sicordia
Ezen az oldalon lehetőséget teremtünk arra, hogy valós történetek által közelebb kerüljünk egymáshoz, együttműködő rendszereket működtetve, az önrendelkezés szép példáit tesszük közkinccsé.
Székely fórum
Rövid leírás a projektről.
Dokumentumtár
Történetek, emlékek, elbeszélések a székely néptől a székely népnek.
Itthon vagyok
Rövid leírás a projektről.

Rólunk

A "Székelyek!" című online lapunk fő célja:

 1. hozzájárulni ahhoz, hogy a székely közösség olyan lelki, szellemi és erkölcsi állapotba kerüljön, hogy körében KÖZAKARATTÁ VÁLJON ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK érvényesítése, és
 2. KÉPESSÉ IS VÁLJON az ÖNRENDELKEZÉS folyamatának megvalósítására.

Az első cél teljesüléséhez meglátásunk szerint szükség van a 2021-es népszámlálás alkalmával a székely nép statisztikai felmutatására. A második célt akkor látjuk megvalósulni, amikor a székely nép önrendelkezéséért való munkálkodás a társadalmi cselekvés alapvető normájává válik.

Törekvésünkben olyan alapelvek vezérelnek, amelyek a székely közösség múltjában gyökereznek, és az önrendelkezésért folytatott küzdelem sarokkövei.

Világossá kívánjuk tenni, hogy:

 • a székely nép a Kárpát-medence őshonos népe,
 • a székely néphez tartozik minden székely felmenőkkel rendelkező egyén, aki székelynek vallja magát, bárhol is éljen a világon,
 • a székely közösség, mint a Szent Korona Országának egyik államalkotó népe a magyar nemzet részének tartotta és tartja magát (lásd Kézdivásárhelyi Székely Nagygyűlés),
 • szándékosan félrevezető az az értelmezés, mely szerint: „Székely az, aki Székelyföldön él, és magyarul beszél.”, hiszen a székely minőség jóval több ennél: nem a lakott térségtől kapott jellegzetesség („regionális identitás), hanem az ősöktől kapott örökség; Székelyföld kapta nevét a területet ősfoglalóként birtokló székelyektől, és nem fordítva,
 • a mai székely közösség – ősei hagyományaihoz ragaszkodva – a fogalom mai értelmében vett népként élni akar önrendelkezési jogával, (lásd Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozata),
 • a Székely Autonóm Térség jövőbeni létrehozásának jogalanya a székely nép, jogalapja pedig a székely nép önrendelkezési joga (tkp. etnikai alapú autonómia),
 • egy közösség statisztikai kimutatásának legfőbb eszköze a népszámlálás; a 2011-es népszámlálás alkalmával azonban a székelyeket félrevezető kampánynak köszönhetően 1664 önmagát magyar anyanyelvűnek, ugyanakkor székelynek is valló személyt regisztráltak Romániában,
 • a közelgő 2021-es népszámlálás újabb lehetőséget kínál a székely nép statisztikai felmutatására,
 • mivel a székely nép a magyar nemzet része, székely népi hovatartozásunk megvallásával a székely nép megjelenítése mellett a magyar nemzetet és annak Erdélybe szakadt részét is erősítjük,
 • minden olyan próbálkozás, mely megalapozatlan, hamis érvekkel ennek megakadályozására törekszik, a székely nép és a magyar nemzet alapvető érdekei elleni cselekvésnek minősül,
 • meglátásunk szerint székelyeket képviselő vezető szerepet csak olyan személy tölthet be, aki hivatalosan is székelynek vallja magát, és a székely néphez tartozás megvallására biztatja nemzettársait is.